Δεν χρειάζομαι άλλο θαύμα

13 Ιανουαρίου 2020

20170113-2Ένα μόνο θαύμα είδα, ότι είμαι αμαρτωλός και ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, για να με σώσει. Δεν χρειάζομαι άλλο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε.

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος