Δεν έχει προκληθεί τυχαία

26 Σεπτεμβρίου 2023

Κανένα από τα προβλήματά σου δεν έχει προκληθεί τυχαία. Τίποτα δεν μπορεί να μας συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του Κυρίου μας. Και η συγκατάθεσή Του όχι μόνο πηγάζει από την πανσοφία Του, αλλά και υπαγορεύεται πάντοτε από την αγάπη Του για μας.

Όσιος Μακάριος της Όπτινας