Δεν εξαρτάται από μας

10 Οκτωβρίου 2019

Γνώριζε ότι η παραμονή μας στην αρετή δεν εξαρτάται από μας, αλλά είναι έργο της θείας χάρης. Να είσαι ταπεινή και να μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου μέχρις ότου βρεθείς στον τάφο.