Δεν κολλάει πουθενά

26 Αυγούστου 2020

Ο λόγος που δεν είναι απόρροια προ¬σευχής, είναι σαν την ξερή λάσπη. Δεν κολλάει πουθενά, οσοδήποτε σοφία και σύ¬νεση αν δείχνει ότι έχει. Ο λόγος όμως που είναι απόρροια προσευχής, «κολλάει» και μπαίνει σφήνα στο μυαλό του άλλου και έτσι βοηθιέται.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας