Δεν νεκρώνει

29 Ιουλίου 2020

Ο Χριστός μας βεβαιώνει: «Τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω» (Ιω.ς΄37-38). «Το ορθόδοξο ήθος δεν απομονώνει, δεν νεκρώνει. Προσλαμβάνει και θεώνει».

Γέροντας Βασίλειος, Προηγούμενος Ι.Μ. Ιβήρων