Δεν θα έβγαζε καρπό

19 Φεβρουαρίου 2020

20170219-3Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι, που σπέρνεται στη γη, είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σήψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσομε την ομορφιά και τον πολλαπλάσιο καρπό του. Αν  όμως  δεν περνούσε  από τη σήψη εκείνη και τη  φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό.

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος