Δεν θα μιλούσαν καν

4 Ιουνίου 2020

Οι άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Κι εγώ νομίζω, πως, αν δεν υπήρχε Θεός, δεν θα μιλούσαν καν γι’ Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι’ αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης