Δεν θέλει να είναι

19 Αυγούστου 2020

Όποιος δεν θέλει να παραμένει πάντοτε στην προσευχή, εκείνος δεν θέλει να είναι με τον Θεό. Ο άνθρωπος που προσεύχεται για όλο τον κόσμο, κάνει την μεγαλύτερη ελεημοσύνη στον εαυτόν του και στην ανθρωπότητα.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας