Δεν τον ζηλεύει, τον συμπονά

28 Νοεμβρίου 2018

20151128-1
Ένας άρρωστος άνθρωπος μπορεί να ζηλεύει έναν άρρωστο άνθρωπο· ένας άρρωστος άνθρωπος μπορεί να ζηλεύει έναν υγιή άνθρωπο· αλλά ένας υγιής άνθρωπος δεν ζηλεύει έναν άρρωστο άνθρωπο! Ούτε ένας δίκαιος άνθρωπος ζηλεύει έναν αμαρτωλό. Ένας γιατρός αναγνωρίζει τη θανατηφόρο ασθένεια του ασθενούς του και επειδή τη γνωρίζει τον συμπονά· αλλά δεν τον ζηλεύει. Ένας δίκαιος άνθρωπος αναγνωρίζει τη νόσο της αμαρτίας, τη φρικτή και θανατηφόρο, γι’ αυτό και δεν φθονεί τον αμαρτωλό αλλά τον σπλαχνίζεται.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς