Δύναμη που κυριαρχεί

3 Μαΐου 2022

20160503-3
Η μεγαλύτερη δύναμις στην υδρόγειο σφαίρα είναι η Χάρις του Θεού.

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης