Δύο αντίθετες φύσεις

27 Δεκεμβρίου 2021

20151227-3
Τοποθέτησε μπροστά σου τη ζωή και το θάνατο, το αγαθό και το κακό, δύο αντίθετες φύσεις· ιεράρχησέ τες σύμφωνα με τα δικά σου κριτήρια· εκτίμησε πιο είναι για σένα πιο χρήσιμο. Να προτιμήσεις την πρόσκαιρη ηδονή ή να επιλέξεις την κακοπάθεια, που είναι πρόξενος της αιώνιας χαράς;

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας