Δύσκολο να το διατηρήσετε

29 Ιανουαρίου 2023

Είναι εξ ίσου δύσκολο και να αποκτήσετε ένα αγαθό που δεν το έχετε και να το διατηρήσετε όταν το αποκτήσετε. Πολλές φορές αυτό που απέκτησε η επιμέλεια, το κατέστρεψε η αμέλεια· και αυτό που έχασε η οκνηρία, το επανέφερε η επιμέλεια.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος