Έχει μερικά εμπόδια

21 Φεβρουαρίου 2019

20160221-1
Η οδός της ταπεινώσεως είναι η πιο σύντομη και ασφαλέστερη. Πώς λοιπόν έχει εμπόδια; Έχει μερικά. Πρώτον, διότι είμαστε άνθρωποι και όχι άγγελοι, και δεύτερον, επειδή έχουμε πολλές κακές και παλαιότερες συνήθειες, οι οποίες μας γίνονται εμπόδιο στο δρόμο που βαδίζουμε.

 

 

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος