Έγιναν για χάρη σου

12 Ιουλίου 2019

Υπάρχουν και τα ανώτερα που έγιναν για χάρη σου: Για σένα η ενανθρώπηση του Θεού· για σένα η διανομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, η κατάργηση του θανάτου και η ελπίδα της αναστάσεως· για σένα οι εντολές του Θεού, που τη ζωή σου τελειοποιούν· για σένα η πανευφρόσυνη βασιλεία των ουρανών και τα στεφάνια της δικαιοσύνης, αν για την αρετή κοπιάσεις.

Γέροντας Κλεόπα Ηλίε