Εκατό φορές παραπάνω

12 Νοεμβρίου 2021

20151112-1

Οτιδήποτε δίδεται για τον Θεό μας επιστρέφεται από Αυτόν εκατό φορές παραπάνω, και για αυτό αποφάσισα ν’ αφοσιωθώ στην εξυπηρέτηση των πτωχών. Ανταπόδοση εκ Θεού,  Πτωχοί,  Ελεημοσύνη,  Θεός

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων