Εκεί κρύβεται

5 Μαρτίου 2022

20160305-2
Στις ακούσιες λύπες κρύβεται κατά θαυμάσιο τρόπο το έλεος του Θεού, το οποίο οδηγεί εκείνον που τις υπομένει σε μετάνοια, και τον απαλλάσσει από την αιώνια κόλαση.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής