Εκείνοι εξαγοράζουν

11 Αυγούστου 2022

20160811-2Όσοι υπομένουν καρτερικά τις θλίψεις, τους διωγμούς και τους πειρασμούς της ζωής αυτής, με σκοπό να ευαρεστήσουν τον Θεό, εκείνοι εξαγοράζουν τα ουράνια αγαθά και την ατελεύτητη ευφροσύνη. Και με το σωματικό θάνατο εξαγοράζουν την αιώνια και αθάνατη ζωή μαζί με τον Αιώνιο και Αθάνατο Θεό.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος