Ελευθερώνουν τον άνθρωπο

3 Ιουνίου 2022

20160603-3
Η ταπείνωση και η κακοπάθεια, ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία· περικόπτει η μεν πρώτη τα πάθη της ψυχής, η δε δεύτερη τα πάθη του σώματος.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής