Επιστήμη και τα όριά της

23 Ιουνίου 2022

20160623-1Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία η επιστήμη ποτέ δεν θα μπορέσει να τα εξηγήσει γιατί δεν χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους.

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως & Κριμαίας