Επιστροφή προς τα πίσω

30 Ιουλίου 2020

Στην Εκκλησία καλεί όλους μας ο Χριστός να προχωρήσουμε, να αναλάβουμε, να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε τον πραγματικό εαυτό μας. Αυτή η εύρεση του πραγματικού εαυτού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πορεία επιστροφής προς τα πίσω. Δηλαδή να επιστρέψουμε εις την κατά φύση δημιουργία μας. Εκεί όπου, όπως ο Θεός μας έπλασε. Και εν συνεχεία αφού εργασθούμε αυτόν τον χώρο, αυτήν την θέση, να υπερβούμε ακόμα και αυτήν την θέση και να ανέβουμε στην υπερφυσική κατάσταση, η οποία είναι η θέωση, και αυτό δεν είναι ηθικολογία ούτε φιλοσοφία, αλλά είναι εμπειρία.

Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος