Επιθυμεί περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2018

20151210-2
Τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσει τον φιλάργυρο· είναι σφοδρότερος από τη φωτιά που θέλει να κατατρώγει τα πάντα. Δεν αφοσιώνεται στο να απολαύσει αυτά που έχει συγκεντρώσει, αλλά εκδαπανά τον εαυτό του με την επιθυμία των περισσότερων. Όσο αυξάνει ο πλούτος, τόσο αυξάνονται οι καθημερινές μέριμνες της ζωής.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας