Εσύ τί θέλεις;

4 Μαρτίου 2019

20160304-3
Θέλεις ο Θεός να εισακούσει τις προσευχές σου; Να εισακούσεις, εσύ πρώτα το Θεό.

 

 

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας