Για να μας δοκιμάζει

5 Απριλίου 2021

Όλες τις θλίψεις εάν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη από τον Κύριο. Γι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνια.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής