Για να ταπεινωθούμε

28 Νοεμβρίου 2019

Οι πτωτικοί λογισμοί παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε, όταν προηγούνται λογισμοί κατακρίσεως και υπερηφανίας. Λογισμός κατακρίσεως μπορεί να θεωρηθεί κάθε λογισμός υποτιμητικός για τον πλησίον.

Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης