Γνωρίζει πολύ καλά

1 Ιανουαρίου 2020

Η ψυχή δημιουργήθηκε από τον Θεό ελεύθερη, έξω από κάθε αναγκαστική ροπή. Δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα» του Θεού και γι’ αυτό αντιλαμβάνεται το αγαθό και γνωρίζει πολύ καλά τί σημαίνει να ζει στην αγαθοσύνη. Διαθέτει τη δύναμη και την εξουσία να διατηρεί την αγαθότητα της φύσης της και να παραμένει όπως ακριβώς δημιουργήθηκε, ζώντας σε κοινωνία με το καλό και απολαμβάνο¬ντας τα πνευματικά αγαθά.

Άγιος Βασίλειος Μέγας