Οι αποκαλύψεις

6 Ιουνίου 2020

Η φιλοδοξία αποκαλύπτεται στη στέρηση της δόξας, η φιλαργυρία στη στέρηση του πλούτου, η ζηλοτυπία στην ευδαιμονία του πλησίον, η οργή στην προσβολή κ.λπ.

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ