Η ιδιοτέλεια παντού…

9 Ιουλίου 2019

20160709-2Μόνιμος υπάλληλος, σου λέει, στο Δημόσιο. Τι είναι αυτό μπροστά στην αιωνιότητα; Έχουμε εξασφαλίσει θέση μονιμότητος Εκεί;

Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης