Η εικόνα του Θεού

23 Νοεμβρίου 2021

20151123-3
Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάντια ενός ανθρώπου εξακολουθεί να παραμένει η εικόνα του Θεού, εξακολουθεί να είναι εκείνος πού «εξηγοράσθη» τιμής.

π. Φιλόθεος Φάρος