Η πνευματική προκοπή, αδελφοί μου, είναι η ταπείνωση

28 Απριλίου 2022

20160428-3
Γιατί άλλη προκοπή δεν υπάρχει. Όσο, δηλαδή, κατεβαίνει ο άνθρωπος σε ταπείνωση, τόσο ανεβαίνει σε πνευματικό ύψος.

Γεροντικό