Η σιωπη

27 Νοεμβρίου 2018

20151127-3
Τα πιο μεγάλα πράγματα, πού ξεφεύγουν από τήν αίσθηση, την προσδοκία και την έκφραση, λέγονται αρρήτως, με μία ματιά, με το είναι ολόκληρο, τη σιωπή.

Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης