Είναι αυτοκίνητη και ελεύθερη

8 Αυγούστου 2022

20160808-1Ο άνθρωπος που αφήνεται στις έμφυτες ορμές του, δεν μπορεί να έχει λογική ψυχή, γιατί η λογική ψυχή θέλει να ενεργεί ελεύθερα. Επειδή δε είναι αυτοκίνητη, έχει και ελεύθερη θέληση· οτιδήποτε κάνει το κάνει κατά προαίρεση και όχι από ανάγκη. Άρα η λογική ψυχή επειδή είναι νοερή, αυτοκίνητη και ελεύθερη, έχει συνείδηση του εαυτού της και της ποιότητας των πράξεών της.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως ο θαυματουργός