Είναι ανυπολόγιστη

17 Μαρτίου 2023

20170317-3Όπως το σώμα χωρίς την τροφή είναι αδύνατον να ζήσει, έτσι και η ψυχή χωρίς τον θείο λόγο δεν είναι δυνατόν να ζήσει, αλλά αποθνήσκει τον αιώνιο θάνατο. Το δε να αποθάνει η ψυχή η ζημία είναι ανυπολόγιστη.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος