Είναι δωρεά του Θεού

10 Οκτωβρίου 2019

20161010-1

Κάθε αγαθό προέρχεται από τον Θεό. Δεν υπάρχει αγαθός λογισμός που δεν είναι από τον Θεό, ούτε πονηρός που δεν είναι από τον διάβολο. Ό,τι καλό λοιπόν διανοηθείς, πεις ή κάνεις, όλα είναι δωρεά του Θεού. «Παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον». Όλα είναι δωρεά του Θεού· δικό μας δεν έχουμε τίποτε.

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής