Είναι φραγμός

8 Μαρτίου 2019

20160308-1
Η πίστη αυτή καθεαυτή είναι φραγμός, που δεν επιτρέπει να εισέλθουν στο νου αμαρτωλοί λογισμοί.

 

Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Αχρίδος