Είναι υποχρεωμένη

29 Νοεμβρίου 2020

Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, έστω και ακούσια, τότε η Χάρις του Θεού είναι υποχρεωμένη να έρθει πάνω του.

Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος