Είναι λαμπρότερη

21 Νοεμβρίου 2021

20151121-3
Η ευγένεια των αρετών είναι πολύ λαμπρότερη από την προγονική ευγένεια.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας