Είναι μεγαλύτερη

12 Απριλίου 2020

20170412-2Όσοι έχετε διάκριση, θαυμάστε τα μεγαλεία του Θεού. Ποιός όμως έχει τόσο σοφή και αξιοθαύμαστη διάνοια, που θα μπορέσει να θαυμάσει, όσο αξίζει, τη χάρη του Δημιουργού μας; Η χάρη, που μας ανασταίνει από την αμαρτία, είναι μεγαλύτερη από εκείνη που μας δόθηκε, όταν από την ανυπαρξία μας έφερε στην κτιστή ύπαρξη.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος