Είναι παραλογισμός 

6 Απριλίου 2023

20170406-3Είναι παραλογισμός και σκοτισμός τις εντολές του Θεού, οι οποίες είναι ελαφριές, ευχάριστες και παρήγορες να μην τις τηρούμε, ενώ τις υποβολές του διαβόλου, που είναι βαριές, πικρές και βασανιστικές να τις εκπληρώνουμε πρόθυμα.

Αββάς Ζωσιμάς