Είναι το χρέος σου

2 Ιουλίου 2020

Δέξου όλες τις κακουχίες χωρίς μεμψιμοιρία και γογγυσμό. Να είσαι σίγουρος ότι αυτές είναι το χρέος σου, χρέος που οφείλεις να εξοφλήσεις.

Όσιος Μακάριος της Όπτινας