Είναι βλαστάρια της

7 Απριλίου 2022

20160407-2
Όλα τα κακά που θα βρεις, είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας· οπουδήποτε θα τα βρεις να βλασταίνουν, είτε στο σπίτι, είτε στην αγορά, είτε στα δικαστήρια, είτε στα βουλευτήρια, είτε στα βασίλεια.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος