Υπάρχει ελπίδα

5 Αυγούστου 2022

Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο και όλοι βρίσκονται σε αυτήν επιθυμώντας τη θεραπεία. Το νοσοκομείο αυτό είναι θεραπευτήριο. Η διαφορά από τα άλλα νοσοκομεία, είναι ότι στο νοσοκομείο της Εκκλησίας ακόμη και στο νεκροτομείο υπάρχει ελπίδα.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός