Υπερβολική ταλαιπωρία

9 Οκτωβρίου 2018

Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας, σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως, σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων, σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας (με νηστεία) και κτύπημα της ψυχής με υπερβολική συναίσθηση.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος