Υπομένει τις συνέπειες

4 Ιουλίου 2020

Δεν είναι ακόμα δούλος πιστός, εκείνος που βασίζεται στην επιφανειακή γνώση των θείων, αλλά εκείνος που δείχνει την πίστη του με την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Εκείνος που τιμά τον Κύριο, εκτελεί εκείνα που Αυτός διατάζει. Όταν σφάλλει ή παρακούσει, υπομένει τις συνέπειες, αφού οφείλονται σ’ αυτόν.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής