Κάποιος Άλλος κυβερνάει

20 Νοεμβρίου 2022

20161120-2Κάποιος Άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι οι μεγάλοι του κόσμου τούτου…

Ἀγιος Λουκἀς ο Ιατρός