Κουλτούρα της πτώσεως

10 Ιουλίου 2019

Μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανώτερη μόρφωση που αποκτήσατε στον κόσμο. Ο πολιτισμός στον όποιο ζούμε είναι κουλτούρα της πτώσεως. Γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ