Κόβεται η γέφυρα

13 Ιανουαρίου 2021

Χρειάζεται πολύ επιείκεια στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Όταν κάποιος θέλει να σε απορρίψει και τον απορρίψεις και εσύ τότε κόβεται η μεταξύ σας γέφυρα.

Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος