Μαχαίρι κατά του διαβόλου

30 Ιουνίου 2019

20160630-1Η απλότητα της ζωής και η εργασία της ευχής, είναι μάχαιρα κατά του διαβόλου.

Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης