Μας άνοιξε τα μάτια

9 Ιανουαρίου 2019

20160109-2
«Αποκρύπτει πολλές φορές 0 Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχομε αποκτήσει. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαινεί, ή μάλλον να πλανά, και με τους επαίνους μάς άνοιξε τα μάτια. Και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας 0 πνευματικός πλούτος.»

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος