Μας έδωσε εντολή

22 Ιουνίου 2022

Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός δεν γνώρισε ακόμη όλο τον πλούτο της χάρης του Κυρίου, ο Οποίος πέθανε στο Σταυρό για τους εχθρούς και μας έδωσε τον Εαυτό Του ως πρότυπο και μας έδωσε την εντολή ν’ αγαπούμε τους εχθρούς. Ο Κύριος είναι αγάπη. Και μας έδωσε εντολή ν’ αγαπούμε αλλήλους και ν’ αγαπούμε τους εχθρούς. Και το Άγιο Πνεύμα μάς διδάσκει αυτή την αγάπη.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης