Μάταιος κόπος

10 Φεβρουαρίου 2019

20160210-3
Ματαίως οι υπηρετούντες τα συμφέροντα του διαβόλου, επικαλούνται την ευσπλαχνία του Θεού.

 

 

Δημήτριος Παναγόπουλος